Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

18 tháng 10 2022 14:55

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 12:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. D. into</p><p>2. D. broke down</p><p>3. C. put up</p><p>4. B. give up</p><p>5. B. get away</p><p>6. B. put off&nbsp;</p><p>7. A. looked after&nbsp;</p><p>8. A. took off</p><p>9. A. cut down</p><p>10. A. run out</p><p>11. C. set</p><p>12. D. after</p><p>13. B. grew</p><p>14. C. off</p><p>15. B. up</p><p>16. A. Look out!</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.

Bài giải chi tiết:

1. D. into

2. D. broke down

3. C. put up

4. B. give up

5. B. get away

6. B. put off 

7. A. looked after 

8. A. took off

9. A. cut down

10. A. run out

11. C. set

12. D. after

13. B. grew

14. C. off

15. B. up

16. A. Look out!

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the part underlined 1,A,nation B.hotel C,program D.answer

4

Lihat jawaban (1)