Square root
VBT
Calculator
magnet

Tranggg T

04 tháng 10 2022 12:58

câu hỏi

giúp e với ạ,e cảm ơn

giúp e với ạ,e cảm ơn

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 14:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tranggg T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; x<sup>3</sup>–19x+30</p><p>=x<sup>3</sup>+5x<sup>2</sup>–3x<sup>2</sup>–2x<sup>2</sup>–15x–10x+6x+30</p><p>=(x<sup>3</sup>+5x<sup>2</sup>)+(–3x<sup>2</sup>–15x)+(–2x<sup>2</sup>–10x)+(6x+30)</p><p>=x<sup>2</sup>(x+5)–3x(x+5)–2x(x+5)+6(x+5)</p><p>=(x<sup>2</sup>–3x–2x+6)(x+5)</p><p>=(x–3)(x–2)(x+5)</p><p>Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tranggg T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1

Lời giải chi tiết như sau:

    x3–19x+30

=x3+5x2–3x2–2x2–15x–10x+6x+30

=(x3+5x2)+(–3x2–15x)+(–2x2–10x)+(6x+30)

=x2(x+5)–3x(x+5)–2x(x+5)+6(x+5)

=(x2–3x–2x+6)(x+5)

=(x–3)(x–2)(x+5)

Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)