Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương T

23 tháng 2 2020 07:24

câu hỏi

Giúp e với ạ :😢 Cho dãy số (Un)=n/4^n và Un+1/Un =< 1. Chọn giá trì đúng của lim Un trong các số sau : A:1/4 B :1/2 C:3/4 D:1


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

30 tháng 8 2022 06:16

Được xác nhận

Xin chào em Hương T Đây là một bài tập thuộc Chương dãy số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1

17

Lihat jawaban (1)