Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

02 tháng 10 2022 14:20

câu hỏi

giúp e với ạ bài: Đường kính và dây cảu đường tròn

giúp e với ạ bài: Đường kính và dây cảu đường tròn

alt

7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 14:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Kẻ OI ⊥ AB, OE ⊥ CD</p><p>Trong (O; OA) ta có: AB &lt; CD (gt)</p><p>Suy ra : OI &gt; OE (dây lớn hơn gần tâm hơn)</p><p>Trong (O ; OK) ta có : OI &gt; OE (cmt)</p><p>Suy ra : KM &lt; KN (dây gần tâm hơn thì lớn hơn)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

Kẻ OI ⊥ AB, OE ⊥ CD

Trong (O; OA) ta có: AB < CD (gt)

Suy ra : OI > OE (dây lớn hơn gần tâm hơn)

Trong (O ; OK) ta có : OI > OE (cmt)

Suy ra : KM < KN (dây gần tâm hơn thì lớn hơn)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 14:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 2 - Hình học: Đường tròn</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 2 - Hình học: Đường tròn

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)