Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

25 tháng 9 2022 11:55

câu hỏi

giúp e với ạ bài: Ôn tập chương II. Hàm số bậc nhất

giúp e với ạ bài: Ôn tập chương II. Hàm số bậc nhất

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

28 tháng 9 2022 08:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9, Bài Ôn tập chương II. Hàm số bậc nhất</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>y+2x-1=0=&gt;y=-2x+1 (d<sub>1</sub>)</p><p>y=x+7 (d<sub>2</sub>)</p><p>y=(m-1)x-m+3 (d<sub>3</sub>)</p><p>PT hoành độ giao điểm giữa (d<sub>1</sub>) và (d<sub>2</sub>)</p><p>-2x+1=x+7</p><p>&lt;=&gt;x=-2</p><p>(d<sub>2</sub>):y=x+7=-2+7=5</p><p>=&gt;A(-2;5) là giao điểm của (d<sub>1</sub>) và (d<sub>2</sub>)</p><p>Để (d<sub>1</sub>),(d<sub>2</sub>),(d<sub>3</sub>) đồng qui</p><p>&lt;=&gt;A(-2;5)∈(d<sub>3</sub>): (m-1).(-2)-m+3=5</p><p>&lt;=&gt;m=0</p><p>Vậy m=0 thì (d<sub>1</sub>),(d<sub>2</sub>),(d<sub>3</sub>) đồng qui tại A(-2;5)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9, Bài Ôn tập chương II. Hàm số bậc nhất

Bài giải chi tiết 

y+2x-1=0=>y=-2x+1 (d1)

y=x+7 (d2)

y=(m-1)x-m+3 (d3)

PT hoành độ giao điểm giữa (d1) và (d2)

-2x+1=x+7

<=>x=-2

(d2):y=x+7=-2+7=5

=>A(-2;5) là giao điểm của (d1) và (d2)

Để (d1),(d2),(d3) đồng qui

<=>A(-2;5)∈(d3): (m-1).(-2)-m+3=5

<=>m=0

Vậy m=0 thì (d1),(d2),(d3) đồng qui tại A(-2;5)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận