Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

29 tháng 9 2022 05:07

câu hỏi

giúp e với ạ bài: Ôn tập Căn bậc hai.Căn bậc ba ạ

giúp e với ạ bài: Ôn tập Căn bậc hai.Căn bậc ba ạ

alt
alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

29 tháng 9 2022 17:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D 

 Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

alt
alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

42+x:3=51

11