Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

04 tháng 10 2022 08:45

câu hỏi

giúp e với ạ bài: Hàm số bậc nhất ạ

giúp e với ạ bài: Hàm số bậc nhất ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 11:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Đăng D</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Giải tích: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số<br>Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Giải tích: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận