Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

22 tháng 10 2022 06:15

câu hỏi

giúp e với ạ Bài 8: Một con thuyền đi với vận tốc 2 km/h vượt qua 1 khúc sông nước chảy mạnh mất 6 phút. Biết rằng đường đi của thuyền tạo với bờ 1 góc 700. Tính chiều rộng của khúc sông đó (kết quả làm tròn tới mét).

giúp e với ạ

Bài 8: Một con thuyền đi với vận tốc 2 km/h vượt qua 1 khúc sông nước chảy mạnh mất 6 phút. Biết rằng đường đi của thuyền tạo với bờ 1 góc 700. Tính chiều rộng của khúc sông đó (kết quả làm tròn tới mét).


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 07:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài tỉ số lượng giác</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Trong hình dưới đây, B là vị trí của thuyền, BC là hướng đi của thuyền, AC là độ rộng của sông.</p><p>Đổi 6 phút=0,1 giờ</p><p>Quãng đường BC là: 2.0,1=0,2 (km)</p><p>Xét tam giác ABC vuông tại A có:&nbsp;</p><p>sin70°=AC/BC⇒AC=BC.sin70°=0,2.sin70°≈0,188 (km)=188 (m)</p><p>Vậy khúc sông rộng 188m</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài tỉ số lượng giác

Câu trả lời chi tiết như sau:

Trong hình dưới đây, B là vị trí của thuyền, BC là hướng đi của thuyền, AC là độ rộng của sông.

Đổi 6 phút=0,1 giờ

Quãng đường BC là: 2.0,1=0,2 (km)

Xét tam giác ABC vuông tại A có: 

sin70°=AC/BC⇒AC=BC.sin70°=0,2.sin70°≈0,188 (km)=188 (m)

Vậy khúc sông rộng 188m

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận