Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

22 tháng 10 2022 06:14

câu hỏi

giúp e với ạ Bài 7: Một bạn học sinh quan sát một tòa tháp trong chùa Bút Tháp – Bắc Ninh và đo được bóng của tòa tháp trên mặt đất là 7m đồng thời góc tạo bởi tia nắng với mặt đất tại thời điểm quan sát là 61° . Hãy tính chiều cao của tòa tháp đó (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2)

giúp e với ạ

Bài 7: Một bạn học sinh quan sát một tòa tháp trong chùa Bút Tháp – Bắc Ninh và đo được bóng của tòa tháp trên mặt đất là 7m đồng thời góc tạo bởi tia nắng với mặt đất tại thời điểm quan sát là 61° . Hãy tính chiều cao của tòa tháp đó (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2)


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 07:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài Tỉ số lượng giác</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Trong hình dưới đây, AB là độ dài tháp, AC là độ dài bóng của tháp</p><p>Xét tam giác ABC vuông tại A có:</p><p>tan61°=AB/AC⇒AB=AC.tan61°=7.tan61°≈12,63(m)</p><p>Vậy tòa tháp cao 12,63m</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài Tỉ số lượng giác

Câu trả lời chi tiết như sau:

Trong hình dưới đây, AB là độ dài tháp, AC là độ dài bóng của tháp

Xét tam giác ABC vuông tại A có:

tan61°=AB/AC⇒AB=AC.tan61°=7.tan61°≈12,63(m)

Vậy tòa tháp cao 12,63m

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận