Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

22 tháng 10 2022 06:08

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 05:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>15. C. After</p><p>16. A. the cleverer&nbsp;</p><p>17. B. more difficult</p><p>18. D. of</p><p>19. A. put</p><p>20. A. as</p><p>21. D. late</p><p>22. C. to live</p><p>23. B. would&nbsp;</p><p>24. D. A&amp;B</p><p>25. A. the next day</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.

Bài giải chi tiết : 

15. C. After

16. A. the cleverer 

17. B. more difficult

18. D. of

19. A. put

20. A. as

21. D. late

22. C. to live

23. B. would 

24. D. A&B

25. A. the next day

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)