Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

05 tháng 10 2022 06:04

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 13:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9, Bài Đường tròn</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>(Hình vẽ: Trên ảnh đính kèm)</p><p>Xét tgiacOBA và tgiacOCA</p><p>OB=OC; góc OBA= góc OCA=90°; OA chung</p><p>Vậy tgiacOBA= tgiacOCA (ch-cgv)</p><p>=&gt; góc A1=góc A2=góc BAC/2=60°/2=30°</p><p>Xét tgiac OBA vuông tại B</p><p>=&gt; OB=OA.sinA1=OA.sin30°</p><p>&lt;=&gt;R=OA.1/2&lt;=&gt;OA=2R</p><p>Vậy góc BAC=60° thì OA=2R</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9, Bài Đường tròn

Bài giải chi tiết 

(Hình vẽ: Trên ảnh đính kèm)

Xét tgiacOBA và tgiacOCA

OB=OC; góc OBA= góc OCA=90°; OA chung

Vậy tgiacOBA= tgiacOCA (ch-cgv)

=> góc A1=góc A2=góc BAC/2=60°/2=30°

Xét tgiac OBA vuông tại B

=> OB=OA.sinA1=OA.sin30°

<=>R=OA.1/2<=>OA=2R

Vậy góc BAC=60° thì OA=2R

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 24. Biết rằng 1^(2)+2^(2)+3^(2)+…+10^(2)=385, Tính nhanh đurợe tống: S=2^(2)+4^(2)+6^(2)+…+20^(2)

0

Được xác nhận