Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

22 tháng 10 2022 06:09

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 12:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng viết lại câu bị động.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. The speech was delivered by Mr. Tuan yesterday.</p><p>3. The floor is cleaned everyday.</p><p>4. This dress was bought by my mother this morning.</p><p>5. This exercise was done two days ago.</p><p>6. This room should be cleaned everyday.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng viết lại câu bị động.

Bài giải chi tiết:

1. The speech was delivered by Mr. Tuan yesterday.

3. The floor is cleaned everyday.

4. This dress was bought by my mother this morning.

5. This exercise was done two days ago.

6. This room should be cleaned everyday.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)