Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

22 tháng 10 2022 06:07

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 05:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần nhấn trọng âm khác với các từ còn lại.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. A. surface</p><p>2. B. publish</p><p>3. A. fabulous&nbsp;</p><p>4. C. attend</p><p>5. C. museum</p><p>6. D. drumhead</p><p>7. B. authenticity</p><p>8. D. enjoy</p><p>9. A. reputation</p><p>10. D. delay</p><p>11. C. forget</p><p>12. D. entertain</p><p>13. B. increase</p><p>14. C. environment</p><p>15. C. beautiful</p><p>16. D. depend</p><p>17. D. poison</p><p>18. A. member</p><p>19. C. completely</p><p>20. A. because&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng tìm từ có phần nhấn trọng âm khác với các từ còn lại.

Bài giải chi tiết:

1. A. surface

2. B. publish

3. A. fabulous 

4. C. attend

5. C. museum

6. D. drumhead

7. B. authenticity

8. D. enjoy

9. A. reputation

10. D. delay

11. C. forget

12. D. entertain

13. B. increase

14. C. environment

15. C. beautiful

16. D. depend

17. D. poison

18. A. member

19. C. completely

20. A. because 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. She expects (promote) ___________soon, but things seem to go wrong.

8

Được xác nhận