Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhật H

05 tháng 5 2023 05:11

câu hỏi

Giúp e với ạ

Giúp e với ạ

alt

4

1


Linh L

06 tháng 5 2023 17:42

<ol><li>AB¯<sup>&gt;</sup>(-8;8)<br>ptđt đkAB đi qua A(5;-1) là:<br>-8(x-5) +8(y+1)=0<br>=&gt;x-y-6=0<br>&nbsp;</li></ol>

  1. AB¯>(-8;8)
    ptđt đkAB đi qua A(5;-1) là:
    -8(x-5) +8(y+1)=0
    =>x-y-6=0
     
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

13

Được xác nhận