Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

12 tháng 10 2022 10:22

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 11:05

Được xác nhận

<p>Xin chào Đăng D.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 9.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Gọi phương trình đường thẳng d có dạng y=ax+b(a≠0)</p><p>Ta có (d )vuông góc với y=1/2x-5</p><p>=&gt;a.1/2=-1</p><p>=&gt;a=-2</p><p>Mà hệ số góc của (d) là a =&gt; hệ số góc của (d) là-2</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Đăng D.

Đây là câu hỏi thuộc toán 9.

Lời giải chi tiết:

Gọi phương trình đường thẳng d có dạng y=ax+b(a≠0)

Ta có (d )vuông góc với y=1/2x-5

=>a.1/2=-1

=>a=-2

Mà hệ số góc của (d) là a => hệ số góc của (d) là-2

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận