Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

24 tháng 9 2022 22:43

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt
alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

25 tháng 9 2022 13:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần Đ,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. have been reading</p><p>2. had been working</p><p>3. have been waiting</p><p>4. has been thinking</p><p>5. had been playing</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần Đ,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về chia động từ.

Bài giải chi tiết:

1. have been reading

2. had been working

3. have been waiting

4. has been thinking

5. had been playing

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có thật là nó có thể giúp mình học tốt hơn ko

0

Lihat jawaban (1)