Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

05 tháng 10 2022 06:04

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 13:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9, Bài Đường tròn</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>Hình vẽ: Trên ảnh đính kèm</p><p>Gọi D là tiếp điểm của đường tròn (I) với AB.</p><p>BC=√(AB<sup>2</sup>+AC<sup>2</sup>)=15 (cm)</p><p>AD=(AB+AC-BC)/2=(9+12-15)/2=3 (cm)</p><p>Gọi N là giao điểm của BI và AC. Ta có:</p><p>BI/BN=BD/BA=6/9=2/3=BG/BM=&gt;IG//NM</p><p>IG=2/3.NM&nbsp;</p><p>AN=4,5(cm); AM=6(cm)=&gt; MN=1,5cm</p><p>=&gt;IG=2/3.1,5=1 (cm)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9, Bài Đường tròn

Bài giải chi tiết 

Hình vẽ: Trên ảnh đính kèm

Gọi D là tiếp điểm của đường tròn (I) với AB.

BC=√(AB2+AC2)=15 (cm)

AD=(AB+AC-BC)/2=(9+12-15)/2=3 (cm)

Gọi N là giao điểm của BI và AC. Ta có:

BI/BN=BD/BA=6/9=2/3=BG/BM=>IG//NM

IG=2/3.NM 

AN=4,5(cm); AM=6(cm)=> MN=1,5cm

=>IG=2/3.1,5=1 (cm)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2+4+6+8+...+2x=110

10

Được xác nhận

làm sao dể phân biệt cạnh huyền_ góc nhọn, cạnh huyền_ cạnh góc vuông và g_c_g. mong thầy cô và các bạn giải đáp giúp e (mình) ạ

22

Lihat jawaban (1)