Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

12 tháng 10 2022 10:25

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 17:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Đăng&nbsp;D&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương đường thẳng</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D     

 Đây là một bài tập thuộc Chương đường thẳng

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

 

 

 

alt

Tiểu U

12 tháng 10 2022 11:38

bạn tham khảo, nếu không đúng thì xin lỗi

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận