Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

22 tháng 10 2022 06:08

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 05:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>1. B. drank</p><p>2. B. for&nbsp;</p><p>3. D. turn on</p><p>4. A. was walking</p><p>5. B. wandering</p><p>6. D. goes on&nbsp;</p><p>7. C. is heavily polluted</p><p>8. A. much more difficult</p><p>9. A. because&nbsp;</p><p>10. D. because&nbsp;</p><p>11. Because of&nbsp;</p><p>12. B. since</p><p>13. C. so that</p><p>14. D. Before</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.

Bài giải chi tiết : 

1. B. drank

2. B. for 

3. D. turn on

4. A. was walking

5. B. wandering

6. D. goes on 

7. C. is heavily polluted

8. A. much more difficult

9. A. because 

10. D. because 

11. Because of 

12. B. since

13. C. so that

14. D. Before

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

he.....(be) at school yesterday afternoom

18

Được xác nhận