Square root
VBT
Calculator
magnet

Tian T

19 tháng 2 2023 15:28

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

32

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 07:26

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần phương trình ẩn x chứa căn Bài giải chi tiết: Ta có: 2𝑥^2 -3x -5 = 𝑥^2 -7 <=> x = 1 nhận và x = 2 nhận Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Ngọc H

20 tháng 2 2023 10:50

<p>bài nè bạn&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

bài nè bạn 

 

alt

Phong N

23 tháng 4 2023 13:18

<h2><strong>Ta có: 2𝑥^2 -3x -5 = 𝑥^2 -7 &lt;=&gt; x = 1 nhận và x = 2 nhận</strong></h2>

Ta có: 2𝑥^2 -3x -5 = 𝑥^2 -7 <=> x = 1 nhận và x = 2 nhận

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện dãy chuyển hoá sau : a, NaNO2—&gt;N2—&gt;NH3—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3. b,NH4CL—&gt;NH3—&gt;N2—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3—&gt;Cu(NO3)2—&gt;CuO—&gt;CuO

5

Được xác nhận