Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

12 tháng 10 2022 10:22

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 10:58

Được xác nhận

<p>Xin chào Đặng D.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 9.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Ta có hệ số góc tạo bởi (d) với trục Ox là 30°&lt;90°</p><p>=&gt; &nbsp;a&gt;0</p><p>&nbsp;và a=tan30°=√3/3</p><p>Hệ số góc của d là √3/3.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Đặng D.

Đây là câu hỏi thuộc toán 9.

Lời giải chi tiết:

Ta có hệ số góc tạo bởi (d) với trục Ox là 30°<90°

=>  a>0

 và a=tan30°=√3/3

Hệ số góc của d là √3/3.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

345.344344-344.345

1

Được xác nhận