Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

22 tháng 9 2022 10:03

câu hỏi

giúp e với ạ ...

giúp e với ạ ...


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 10:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần Đ,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài 3: Có : tan𝞪 = 2&nbsp;<br>=&gt; cot𝞪 = 1/2&nbsp;<br>Có : sin𝞪/cos𝞪 = tan𝞪 = 2&nbsp;<br>=&gt; sin𝞪 = 2 cos𝞪&nbsp;<br>Có sin<sup>2</sup>𝞪 + cos<sup>2</sup>𝞪 = 1<br>=&gt; 4cos<sup>2</sup>𝞪 + cos<sup>2</sup>𝞪 = 1<br>=&gt; cos<sup>2</sup>𝞪= 1/5&nbsp;<br>=&gt; cos𝞪 =&nbsp;√5/5&nbsp;<br>=&gt; sin𝞪 = 2√5/5&nbsp;</p><p>Bài 4:</p><p>Ta có: cos<sup>2</sup>50°=sin<sup>2</sup>40°;&nbsp; cos<sup>2</sup>70°=sin<sup>2</sup>20°<br>Theo đề bài: A=cos<sup>2</sup>20°+cos<sup>2</sup>40°+cos<sup>2</sup>50°+cos<sup>2</sup>70°<br>=cos<sup>2</sup>20°+cos<sup>2</sup>40°+sin<sup>2</sup>40°+sin<sup>2</sup>20°<br>=(cos<sup>2</sup>40°+sin<sup>2</sup>40°)+(cos<sup>2</sup>20°+sin<sup>2</sup>20°)<br>=1+1=2 ( Vì cos<sup>2</sup>a+sin<sup>2</sup>a=1 )</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần Đ,

Đây là một bài tập thuộc Chương Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác.

Bài giải chi tiết:

Bài 3: Có : tan𝞪 = 2 
=> cot𝞪 = 1/2 
Có : sin𝞪/cos𝞪 = tan𝞪 = 2 
=> sin𝞪 = 2 cos𝞪 
Có sin2𝞪 + cos2𝞪 = 1
=> 4cos2𝞪 + cos2𝞪 = 1
=> cos2𝞪= 1/5 
=> cos𝞪 = √5/5 
=> sin𝞪 = 2√5/5 

Bài 4:

Ta có: cos250°=sin240°;  cos270°=sin220°
Theo đề bài: A=cos220°+cos240°+cos250°+cos270°
=cos220°+cos240°+sin240°+sin220°
=(cos240°+sin240°)+(cos220°+sin220°)
=1+1=2 ( Vì cos2a+sin2a=1 )

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm số tự nhiên x biết b) 124+(118−x)=217

0

Được xác nhận