Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ B

27 tháng 11 2022 09:38

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ 

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

28 tháng 11 2022 12:42

Được xác nhận

Xin chào em Vũ B, Bài giải chi tiết: Các công thức đúng là: AlCl3, CaO, Zn(OH)2, H3PO4, Na2O, Al(OH)3, Ag2SO4, MgCl2, K2O, NaOH, Al2O3, AgNO3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)