Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

22 tháng 10 2022 06:09

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 12:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng đọc hiểu.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>28. <strong>B. 2 </strong>(Ha Long Bay has been twice recognized by UNESCO as a World Heritage Site in 1994 and in 2000)</p><p>29. <strong>A. Ha Long Bay, a world heritage in Vietnam</strong></p><p>30. <strong>B. memorable</strong>&nbsp;</p><p>31. <strong>A. Ha Long Bay</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh dạng đọc hiểu.

Bài giải chi tiết:

28. B. 2 (Ha Long Bay has been twice recognized by UNESCO as a World Heritage Site in 1994 and in 2000)

29. A. Ha Long Bay, a world heritage in Vietnam

30. B. memorable 

31. A. Ha Long Bay

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

This shopping bag is not.................. so I can buy it. A.cheap. B. Simple. C.expensive. D. Green

12

Được xác nhận

mary teaches English,.... A. Mary's language is English. B. Mary is an English teacher C. Mary is a teacher of English D. B and C are correct

13

Lihat jawaban (3)