Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

22 tháng 10 2022 06:14

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 07:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài Căn bậc hai</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm&nbsp;</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài Căn bậc hai

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm 

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận