Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

03 tháng 10 2022 23:34

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 03:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Đăng D</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 9 Chương 2 - Hình học: Đường tròn</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;<br>Dưới hình</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Đăng D

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 9 Chương 2 - Hình học: Đường tròn

Bài giải chi tiết :  
Dưới hình

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận