Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh M

28 tháng 10 2022 15:05

câu hỏi

Giúp e với ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 16:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Đinh&nbsp;M, &nbsp;&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc toán 6</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>a) x<sup>2023 </sup>= x<sup>2022</sup></p><p>&lt;=&gt; x=1 hay x=0</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Em vui lòng mỗi post trên 1 forum chỉ chứa 1 câu hỏi.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đinh M,   

Đây là một bài tập thuộc toán 6

Bài giải chi tiết:

a) x2023 = x2022

<=> x=1 hay x=0

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Em vui lòng mỗi post trên 1 forum chỉ chứa 1 câu hỏi.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển các biểu thức sau (dưa vào hằng đẳng thức ) (5x+3yz)^(2)=

0

Được xác nhận