Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

22 tháng 10 2022 06:08

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 11:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng tìm và sửa lỗi sai.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. B. have visit =&gt; have visited</p><p>2. D. has died =&gt; died</p><p>3. D. a best =&gt; the best</p><p>4. B. are =&gt; is</p><p>5. B. the other one =&gt; as the other one</p><p>6. B. do &nbsp;not &nbsp;go =&gt; not to go</p><p>7. B. would =&gt; will&nbsp;</p><p>8. A. buying =&gt; to buy</p><p>9. C. had I =&gt; I had</p><p>10. B. will =&gt; would</p><p>11. D. tomorrow =&gt; the next day</p><p>12. B. thinking =&gt; to think</p><p>13. B. I must =&gt; I had</p><p>14. &nbsp;B. is =&gt; was</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng tìm và sửa lỗi sai.

Bài giải chi tiết:

1. B. have visit => have visited

2. D. has died => died

3. D. a best => the best

4. B. are => is

5. B. the other one => as the other one

6. B. do  not  go => not to go

7. B. would => will 

8. A. buying => to buy

9. C. had I => I had

10. B. will => would

11. D. tomorrow => the next day

12. B. thinking => to think

13. B. I must => I had

14.  B. is => was

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với ạ

5

Được xác nhận