Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

12 tháng 10 2022 10:24

câu hỏi

giúp e với ạ

giúp e với ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 11:40

Được xác nhận

<p>Xin chào Đăng D.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 9.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Gọi góc tạo bởi Ox và Đường thẳng y=√3x+1 là𝞪</p><p>Ta có a=√3 &gt;0 nên suy ra a=tan𝞪</p><p>&nbsp; =&gt;√3=tan𝞪</p><p>=&gt;𝞪=60°</p><p>Vậy góc tạo bởi Ox và Đường thẳng y=√3x+1 là 60°</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Đăng D.

Đây là câu hỏi thuộc toán 9.

Lời giải chi tiết:

Gọi góc tạo bởi Ox và Đường thẳng y=√3x+1 là𝞪

Ta có a=√3 >0 nên suy ra a=tan𝞪

  =>√3=tan𝞪

=>𝞪=60°

Vậy góc tạo bởi Ox và Đường thẳng y=√3x+1 là 60°

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận