Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

16 tháng 11 2022 16:04

câu hỏi

Giúp e giải bài này với, cảm ơn rất nhiều!

Giúp e giải bài này với, cảm ơn rất nhiều!

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 07:30

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn M,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc&nbsp;</p><p><u>Chương 2 - Hình học: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song</u><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn M, 

Đây là một bài tập thuộc 

Chương 2 - Hình học: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trả lời đúng đi

12

Được xác nhận

chó hàm số y=f(x) có đạo hàm là f'(x)=12x^2+2,và f(1)=3.Biết F(x) là nguyên hàm của f(x) thoả mãn F(0)=2, khi đó F(1) bằng

10

Lihat jawaban (1)