Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai M

13 tháng 9 2022 05:08

câu hỏi

giúp e câu này với

alt

30

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

13 tháng 9 2022 05:15

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào Mai M,</strong></p><p><strong>Đây là câu hỏi thuộc Chương Lượng giác</strong></p><p><strong>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào Mai M,

Đây là câu hỏi thuộc Chương Lượng giác

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)