Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim H

28 tháng 10 2022 06:27

câu hỏi

giúp e câu này với ạ

alt

10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 06:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kim H&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài ôn tập&nbsp;</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>y=(2x+1)/(–x+2)&nbsp;</p><p>y'=5/(–x+2)²&nbsp;</p><p>y(1)=3&nbsp;</p><p>y'(1)=5&nbsp;</p><p>Phương trình tiếp tuyến là:&nbsp;</p><p>y=5(x–1)+3 &lt;=&gt; y=5x–2&nbsp;</p><p>Đáp án là C</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kim H 

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài ôn tập 

Câu trả lời chi tiết như sau: 

y=(2x+1)/(–x+2) 

y'=5/(–x+2)² 

y(1)=3 

y'(1)=5 

Phương trình tiếp tuyến là: 

y=5(x–1)+3 <=> y=5x–2 

Đáp án là C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

Lâm Đ

29 tháng 10 2022 00:07

<p>Câu trả lời chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>y=(2x+1)/(–x+2)&nbsp;</p><p>y'=5/(–x+2)²&nbsp;</p><p>y(1)=3&nbsp;</p><p>y'(1)=5&nbsp;</p><p>Phương trình tiếp tuyến là:&nbsp;</p><p>y=5(x–1)+3 &lt;=&gt; y=5x–2&nbsp;</p><p>Đáp án là C</p>

Câu trả lời chi tiết như sau: 

y=(2x+1)/(–x+2) 

y'=5/(–x+2)² 

y(1)=3 

y'(1)=5 

Phương trình tiếp tuyến là: 

y=5(x–1)+3 <=> y=5x–2 

Đáp án là C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)