Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh L

04 tháng 11 2022 14:31

câu hỏi

GIÚP E CÀNG NHANH CÀNG TỐT

GIÚP E CÀNG NHANH CÀNG TỐT

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

10 tháng 11 2022 12:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh L,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là:&nbsp;</p><p>a) Không tìm thấy n thỏa đề</p><p>b) n = 0<br>Đây là một bài tập thuộc <strong>Số nguyên tố, hợp số</strong><br>Bài giải chi tiết:<br>a) Với n = 0 =&gt; 91n = 0 không là số nguyên tố</p><p>với n = 1 =&gt; 91n = 91 không là số nguyên tố</p><p>với n &gt;- 2 91n là hợp số&nbsp;</p><p>==&gt; Không tồn tại n thỏa đề</p><p>b) Với n = 0 ==&gt; 7^n + 42 = 43 là số nguyên tố</p><p>Với n = 1 ==&gt; 7^n + 42 = 49 không là số nguyên tố</p><p>Với n &gt;= 2 ==&gt; 7^n + 42 là hợp số (vì 7^2 + 6*7, sẽ luôn có ước là 7)</p><p>==&gt; n = 0 thỏa đề<br>Kết luận: đáp án chính xác là&nbsp;</p><p>a) Không tìm thấy n thỏa đề</p><p>b) n = 0<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Thanh L, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 

a) Không tìm thấy n thỏa đề

b) n = 0
Đây là một bài tập thuộc Số nguyên tố, hợp số
Bài giải chi tiết:
a) Với n = 0 => 91n = 0 không là số nguyên tố

với n = 1 => 91n = 91 không là số nguyên tố

với n >- 2 91n là hợp số 

==> Không tồn tại n thỏa đề

b) Với n = 0 ==> 7^n + 42 = 43 là số nguyên tố

Với n = 1 ==> 7^n + 42 = 49 không là số nguyên tố

Với n >= 2 ==> 7^n + 42 là hợp số (vì 7^2 + 6*7, sẽ luôn có ước là 7)

==> n = 0 thỏa đề
Kết luận: đáp án chính xác là 

a) Không tìm thấy n thỏa đề

b) n = 0
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận