Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh L

30 tháng 10 2022 15:41

câu hỏi

giúp e ạ

giúp e ạ

alt

33

3

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:29

Được xác nhận

<p>Chào em Thanh L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 2<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>a) Số 28xy chia hết cho 2 và 5 nên y=0</p><p>Khi đó ta có số: 28x0</p><p>Số 28x0 chia hết cho 9 nên 2+8+x+0=x+10 chia hết cho 9 suy ra x=8</p><p>Vậy số cần tìm là: 2880</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Thanh L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 2
Lời giải chi tiết như sau:

a) Số 28xy chia hết cho 2 và 5 nên y=0

Khi đó ta có số: 28x0

Số 28x0 chia hết cho 9 nên 2+8+x+0=x+10 chia hết cho 9 suy ra x=8

Vậy số cần tìm là: 2880

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

Đỗ M

31 tháng 10 2022 09:17

<p>2)26x3y chia hết cho 5 và 9</p><p>Để 26x3y chai hết cho 5 suy ra y phải bằng 0 hoặc 5</p><p>+)Th1: y = 0, 26x3y =26x30=&gt; x=1,4,7</p><p>+)TH2: y=5, 26x3y=26x35=&gt;x =&gt;2,5,8</p>

2)26x3y chia hết cho 5 và 9

Để 26x3y chai hết cho 5 suy ra y phải bằng 0 hoặc 5

+)Th1: y = 0, 26x3y =26x30=> x=1,4,7

+)TH2: y=5, 26x3y=26x35=>x =>2,5,8

Linh P

12 tháng 11 2022 12:08

<p>2880</p>

2880

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a) Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết 480 ! a và 600 : a.

1

Được xác nhận

một người mua sáu Quyển sách cùng loại vì được giảm giá 10% giá bìa nên chỉ phải trả 218700₫ hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu

4

Lihat jawaban (1)