Square root
VBT
Calculator
magnet

Dieu N

29 tháng 6 2022 13:09

câu hỏi

giúp e ạ


9

2


Dương Đ

30 tháng 6 2022 18:37

oke em =))

Phạm C

06 tháng 7 2022 09:57

ok con dê

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

6

Được xác nhận