Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy V

28 tháng 10 2022 06:28

câu hỏi

giúp cần gấp

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 06:34

Được xác nhận

Xin chào em Vy V Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, bài ôn tập Câu trả lời chi tiết như sau: x²–y²–2y–1 =x²–(y²+2y+1) =x²–(y+1)² =(x–y–1)(x+y+1) Thay x=93 y=6 vào biểu thức ta được: (93–6–1)(93+6+1) =86.100 =8600 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận