Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

19 tháng 2 2023 13:16

câu hỏi

Giúp ạ

Giúp ạ

alt

16

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

20 tháng 2 2023 14:13

Được xác nhận

<p>Chào em Thu H,</p><p>Đây là dạng bài đặt ẩn giải bài toán thực tế.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Vì số điện tiêu thụ của ba hộ tỉ lệ với 5:7:8 nên lượng điện ba hộ tiêu thụ lần lượt là 5x, 7x và 8x.</p><p>Theo đề, ta có: 5x +7x +8x = 550000</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;=&gt; 20x = 550000</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;=&gt; x = 27500</p><p>Vậy lượng điện ba hộ tiêu lần lượt là:</p><p>Hộ 1: 27500.5 = 137500</p><p>Hộ 2: 27500.7 = 192500</p><p>Hộ 3: 27500.8 = 220000</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Thu H,

Đây là dạng bài đặt ẩn giải bài toán thực tế.

 

Bài giải chi tiết:

Vì số điện tiêu thụ của ba hộ tỉ lệ với 5:7:8 nên lượng điện ba hộ tiêu thụ lần lượt là 5x, 7x và 8x.

Theo đề, ta có: 5x +7x +8x = 550000

                               <=> 20x = 550000

                               <=> x = 27500

Vậy lượng điện ba hộ tiêu lần lượt là:

Hộ 1: 27500.5 = 137500

Hộ 2: 27500.7 = 192500

Hộ 3: 27500.8 = 220000

 

Hãy đặt thêm câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 08:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần tỉ lệ thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>Hộ thứ 1 phải trả: 550000/20.5 = 137 500 đồng</p><p>Hộ thứ 2 phải trả: 550000/20.7 = 192 500 đồng</p><p>Hộ thứ 3 phải trả: 550000/20.8 = 220 000 đồng</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần tỉ lệ thức

Bài giải chi tiết:

Ta có:

Hộ thứ 1 phải trả: 550000/20.5 = 137 500 đồng

Hộ thứ 2 phải trả: 550000/20.7 = 192 500 đồng

Hộ thứ 3 phải trả: 550000/20.8 = 220 000 đồng

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

345.344344-344.345

1

Được xác nhận