Square root
VBT
Calculator
magnet

Vân T

18 tháng 10 2022 05:25

câu hỏi

giúp ạ

alt

4

1


Quangminh38t Q

22 tháng 10 2022 13:52

gahabmeke đã

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 25 : Tổng số hạt p,n,e trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 177. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 8. A và B lần lượt là:

2

Được xác nhận