Square root
VBT
Calculator
magnet

Squien._.Annyoeng S

03 tháng 10 2022 15:14

câu hỏi

Giúp ạ

alt

86

6

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 15:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Squien._.Annyoeng S,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>(2x+4).7-4=122</p><p>&lt;=&gt;(2x+4).7=126</p><p>&lt;=&gt;2x+4=18</p><p>&lt;=&gt;2x=14</p><p>&lt;=&gt;x=7<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Squien._.Annyoeng S,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

(2x+4).7-4=122

<=>(2x+4).7=126

<=>2x+4=18

<=>2x=14

<=>x=7
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 15:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Squien._.Annyoeng S,<br>Đây là một bài thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết :</p><p>(2x+4):7-4=122</p><p>⇒ (2x+4).7=122+4=126</p><p>⇒ 2x+4=126:7=18</p><p>⇒ 2x=18-4=14</p><p>⇒ x=7<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Squien._.Annyoeng S,
Đây là một bài thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết :

(2x+4):7-4=122

⇒ (2x+4).7=122+4=126

⇒ 2x+4=126:7=18

⇒ 2x=18-4=14

⇒ x=7
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 15:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Squien._.Annyoeng S</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>(2x+4).7–4=122</p><p>(2x+4).7 &nbsp; &nbsp; =122+4</p><p>(2x+4).7 &nbsp; &nbsp; =126</p><p>2x+4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=126:7</p><p>2x+4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=18</p><p>2x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =18–4</p><p>2x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =14</p><p>x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=14:2</p><p>x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=7</p><p>Vậy x=7</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Squien._.Annyoeng S

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

(2x+4).7–4=122

(2x+4).7     =122+4

(2x+4).7     =126

2x+4            =126:7

2x+4            =18

2x                 =18–4

2x                 =14

x                    =14:2

x                    =7

Vậy x=7

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

Gia H

05 tháng 10 2022 04:05

2x+4.7=122+4

Gia H

05 tháng 10 2022 04:05

Nhập câu trả lời của bạn tại đây

Linh T

05 tháng 10 2022 12:45

câu hỏi này em k nhớ

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)