Square root
VBT
Calculator
magnet

Squien._.Annyoeng S

01 tháng 10 2022 14:34

câu hỏi

Giúp ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 14:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Squien._.Annyoeng S,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>9x-4=230</p><p>&lt;=&gt;9x=234</p><p>&lt;=&gt;x=234:9</p><p>&lt;=&gt;x=26<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Squien._.Annyoeng S,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

9x-4=230

<=>9x=234

<=>x=234:9

<=>x=26
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận