Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

20 tháng 10 2022 12:51

câu hỏi

Giúp đỡ

Giúp đỡ 

alt

3

1


Phamhaphuong P

20 tháng 10 2022 13:56

<p>Diện tích khu rừng đó là :&nbsp;<br>450 x 300 = 135000 (m<sup>2</sup>)&nbsp;<br>Đổi 135000m<sup>2</sup> = 13.5 ha<br>Vậy diện tích khu rừng 13.5 ha</p>

Diện tích khu rừng đó là : 
450 x 300 = 135000 (m2
Đổi 135000m2 = 13.5 ha
Vậy diện tích khu rừng 13.5 ha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)