Square root
VBT
Calculator
magnet

Squien._.Annyoeng S

03 tháng 10 2022 15:14

câu hỏi

Giúp ạ

alt

9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 15:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Squien._.Annyoeng S,<br>Đây là một bài thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết :</p><p>(x+3):17=4</p><p>⇒ x+3=17.4=68</p><p>⇒ x=68-3=65<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Squien._.Annyoeng S,
Đây là một bài thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết :

(x+3):17=4

⇒ x+3=17.4=68

⇒ x=68-3=65
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 15:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Squien._.Annyoeng S,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>(x+3):17=4</p><p>&lt;=&gt;x+3=4.17</p><p>&lt;=&gt;x+3=68</p><p>&lt;=&gt;x=65<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Squien._.Annyoeng S,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

(x+3):17=4

<=>x+3=4.17

<=>x+3=68

<=>x=65
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đại yêu ai

3

Lihat jawaban (1)