Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

26 tháng 10 2022 07:51

câu hỏi

Giúp ạ 35.48+65.68+20.35

Giúp ạ

35.48+65.68+20.35


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 07:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; 35.48+65.68+20.35</p><p>=(35.48+20.35)+65.68</p><p>=35.(48+20)+65.68</p><p>=35.68+65.68</p><p>=68.(35+65)</p><p>=68.100</p><p>=6800</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

    35.48+65.68+20.35

=(35.48+20.35)+65.68

=35.(48+20)+65.68

=35.68+65.68

=68.(35+65)

=68.100

=6800

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Trần T

27 tháng 10 2022 11:51

=6800

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 07:56

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6 Bài giải chi tiết: 35.48+65.68+20.35 =(35.48+20.35)+65.68 =35.(48+20)+65.68 =35.68+65.68 =68.(35+65) =68.100 =6800 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận