Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

01 tháng 11 2022 08:53

câu hỏi

Giúp ạ 0,0005km= m= mm= cm

Giúp ạ 

0,0005km=             m=             mm=         cm


2

1


Thanh T

03 tháng 11 2022 13:45

<p>0,0005 km= 0,5m=50cm=500mm</p><p>&nbsp;</p>

0,0005 km= 0,5m=50cm=500mm

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết Phương trình chứ của phản ứng hóa học sắt tác dụng với oxi trong điều kiện nhiệt độ cao tạo ra sắt 3 o xít

2

Lihat jawaban (1)

bóng đèn 1 khi sáng bình thường có I1=1A, U1=6V, bóng đèn 2 khi sáng bình thường có U2= 2V, I2= 0,5 a)Có thể mắc 2 bóng đèn nối tiếp vào U=9V mà 2 bóng đèn đều sáng bình thường được không

1

Được xác nhận