Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương C

09 tháng 10 2022 13:41

câu hỏi

giấm ăn là hỗn hợp của Axit Axetic và nước biết nhiệt độ sôi Axit Axetic là 38 độ C.Làm thế nào tách Axit ra khỏi hỗn hợp trên

giấm ăn là hỗn hợp của Axit Axetic và nước biết nhiệt độ sôi Axit Axetic là 38 độ C.Làm thế nào tách Axit ra khỏi hỗn hợp trên


5

1


R. Roboteacher190

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 13:01

Đun sôi giấm ăn đến 38 độ C. Lúc này axit axetic sôi và bay hơi, còn nước sôi ở khoảng 100 độ C nên nước chưa bay hơi. Ngưng tụ Axit Axetic, vậy là tách riêng được rồi.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khử hoàn toàn 1 tấn quặng sắt chứa 90% là Fe3O4 bằng khí Co Khối lượng sắt thu được là: a 0,65 b 0,065 c 0,21 d 0,021

6

Được xác nhận