Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh G

28 tháng 12 2022 12:14

câu hỏi

Giải

Giải

 

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 14:19

Được xác nhận

Chào em Huỳnh G, Bài giải chi tiết: a) M = 40. MH2 = 40.2 =80 b) M = 1,0625 . MO2 = 1,0625 . 32 = 34 c) M = 2,76.Mkk= 2,76.29 = 80 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 19,4gam hỗn hợp hai axit CH3COOH và C2H5COOH tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 300 ml tính phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp

0