Square root
VBT
Calculator
magnet

My M

20 tháng 6 2022 01:55

câu hỏi

Giải toán về tỉ số phần trăm tìm 6 % của 172 dm2


18

3


H. Viết

University of Pedagogy

20 tháng 6 2022 02:49

Xin chào em My M, Em làm bài này theo hướng dẫn sau: 6% của 172 dm2 là: 6 x 172 : 100 = 10,32 (dm2) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Luc D

20 tháng 6 2022 14:36

6%=6/100 172*6/100=10,32

Xuân L

23 tháng 6 2022 13:46

bằng 10,32

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

80/2+10

1