Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh T

19 tháng 10 2019 02:35

câu hỏi

giải toán giúp tôi nhé


2

1


Thu V

06 tháng 11 2019 13:14

vậy chứ bn lên đây làm j

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phurong trinh sau: b) (x+1)/(1−x)+(x−1)/(x+1)=4/(1−x^(2))

1

Được xác nhận