Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng N

06 tháng 1 2020 13:09

câu hỏi

giải toán bài này giúp em cho hình tam giác MNP trên NP lấy điểm K sao cho NK = 1/2 KP nối MK tính diện tích hình tam giác MNP biết diện tích tam giác MNK = 54 cm vuông


0

1


Nguyễn T

07 tháng 1 2020 09:34

Theo đề bài ta có: NK = 1/2 KP nên KP = 2NK => NK = 1/3 NP => Diện tích tam giác MNK = 1/3 diện tích tam giác MNP (vì có cùng chiều cao hạ từ đỉnh M xuống đáy NP, đáy NK = 1/3 NP) => Diện tích tam giác MNP = 3 diện tích tam giác MNK Diện tích tam giác MNP là: 54 × 3 = 162 (cm2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

11/15 + 5/7 + 2/7 + 4/15 5/9 × 1/2 + 5/9 × 6/9 8/7 : 1/2 + 9/8 : 1/2 17/10 + 1/2 -7/10

1

Lihat jawaban (1)