Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh D

23 tháng 6 2020 03:17

câu hỏi

Giải thích vì sao giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179TCN đến thế kỉ x gọi là thời kỳ Bắc thuộc


8

1


Trần Q

23 tháng 6 2020 14:15

bởi vì trong giai đoạn này nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương bắc đô hộ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trình bày tóm tắt nguyên nhân diễn biến kết quả khởi nghĩa lý bí .LÝ BÍ lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì ?

6

Lihat jawaban (1)